Оваа политика определува како Е-Маркети ги користи вашите лични податоци.

Е-Маркети спрема Вашата приватност се однесува најсериозно, и ги презема сите мерки за заштита на Вашите лични податоци.​

Вашите лични податоци ќе бидат исклучиво користени за исполнување на вашата нарачка, и Е-Маркети нема да ги предава или продава Вашите лични податоци на трета страна.